EN ANDEN DANS

Karen Vedel: En anden dans fokuserer på moderne scenedans i Danmark i årene 1900-1975. På tværs af den traditionelle hierarkiske skelnen mellem finkultur og populærkultur inddrager hun i denne bog dansebegivenheder, der udspillede sig ikke alene på teater-, revy- og gæstespilsscener, men også på danseskolerne, i dagspressen og i de øvrige medier.

Udgivet 2008

Scroll to top