Holbergs masker

Holbergs masker – komik og satire i 300 år af dr.phil. Bent Holm tegner et broget billede af det teater, som blev grundlagt i København i 1722 – og især af dets ’husdramatiker’, Ludvig Holberg.
Holbergs komedier placeres, hvor de hører hjemme – på den europæiske scene. Deres storslåede komik og filosofiske dybder afdækkes i læsninger af seks af hans bedste stykker. Her trækkes tråde til hele hans brogede forfatterskab med dets kontroversielle syn på f.eks. køn og klasse.
Holberg slog en tone an for dansk teater – eller rettere flere: hans stykker rummer på én gang realismen og absurditeten. Det særkende forfølges i dramatikken helt op til i dag.
 Udgivet som optakt til 300-året for dansk teater. Bent Blüdnikow gav den 5 stjerner i Berlingske og bogen danner baggrund for en udstilling på Tersløsegaard 5.6.-11.9.2022

Scroll to top