Generalforsamlinger

Herunder finder du referater af generalforsamlinger fra 2011 og frem.

 

Referat generalforsamling i Selskabet for Dansk Teaterhistorie

Den 4.marts 2020 16:30-18:00
Husets Teater

Læs Årsberetning Generalforsamling SFDT 4.3.20

 

Bestyrelsen til stede: Alette Scavenius, Hjarn von Zernichow Borberg, Erik Hvidt, Vagn Ohlsen, Anna Lawaetz, Janicke Branth

Afbud fra bestyrelsen: Per Lykke og Linnea Voss

I alt var der 34 til stede ved Generalforsamlingen. Til efterfølgende middag og den fremragende forestilling ”Det store stilehæfte” var vi 24 fuldt tilfredse deltagere.

 

 1. Valg af dirigent: Henrik Borberg Valg af referent: Janicke Branth

 

 1. Aflæggelse af årsberetning: Alette aflagde en fyldestgørende og velbeskrevet rapport. Og den blev godkendt med applaus.
 • Kommentarer til årsrapport: en enkelt ønskede større synlighed på hjemmesiden af selskabets formålsparagraf. En enkelt ønskede vores vedtægter diskuteret på næste generalforsamling. En enkelt foreslog større synlighed i forbindelse med historiske dage. En enkelt foreslog kontakt til teaterforeningerne.
 • Bestyrelsen udbad sig eventuelle skriftlige forslag, inden bestyrelsesseminaret den 15. marts 2020

 

 1. Aflæggelse af årsregnskab: Hjarn fremlagde årsrapporten og konstaterede, at Selskabet har en god og solid økonomi, selvom vi har skudt penge i den nye hjemmeside. Regnskabet blev godkendt med applaus.
 • Kommentar:HvZB begrundede hvorfor bogregnskabet kører udenom os. Det giver et renere og mere overskueligt indblik i selskabets økonomi.
 • Der er ved at komme styr på kontingentindbetalingen.

 

 1. Behandling af indkomne forslag Der var ikke kommet nogen forslag, så dette punkt udgik

 

 1. Valg af bestyrelse:
 • Linnea ønskede genvalg og blev genvalgt
 • Hjarn von Zernichow Borberg ønskede valg og blev genvalgt
 • Vagn Ohlsen ønskede at træde ud af bestyrelsen. Det beklager vi og Vagn modtog afskedsgave og smukke ord fra Alette. Han selv takkede smukt for tiden i selskabet
 • Bestyrelsen opstillede Anne Sophie Refskou i stedet for Vagn Ohlsen, og hun blev valgt ind i bestyrelsen med applaus.

Medlemmer, som ikke var på valg:

 • Alette Scavenius
 • Anna Lawaetz
 • Erik Hvidt
 • Janicke Branth
 • Per Lykke

 

 1. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslog Beate-Louise Asmussen, som blev genvalgt med applaus

 

 1. Evt: Ingen punkter her

 

Ref. 10.03 2020/ JB

 

Referat generalforsamling Selskabet for Dansk Teaterhistorie

7. marts 2018 på Republique

Bestyrelsesmedlemmer tilstede: Erik Hvidt, Per Lykke, Vagn Ohlsen, Linnea Voss, Alette Scavenius og Mette Tranholm

25 medlemmer tilstede.

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Henrik Borberg, der blev valgt med applaus. Henrik Borberg takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at sidste års referat godkendes.

 

2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden

Dirigenten gav herefter ordet til formanden. Sidste års generalforsamling var rigtig spændende. Vi havde inviteret Adrian Hughes og Mogens Jensen (S) ind på Folketeatret til en debat om den danske kulturpolitik. Derefter så vi i tråd med temaet Den politiske Kandestøber.

2. maj uddelte vi årets Mantziuspris til instruktør Elisa Kragerup og så hendes forestilling Dukkelise i Skuespilhuset. Det blev en fin aften med en fin takketale af prismodtageren og en del publikummer der blev til prisoverrækkelsen. Der var dog ingen PR dækning som med sidste års modtager Ghita Nørby. Formanden annoncerede at prisen i år går til fhv. chef for TV-Teatret og Teaterrådsformand Bjørn Lense- Møller og at prisen uddeles ved prisuddeling i maj.

10. juni repræsenterede Alette og Linnea Selskabet ved teaterloppemarkedet, hvilket gav 5 nye medlemmer og salg af bøger. I august skød vi traditionen tro den nye sæson i gang i Grønnegårdsteatret og så Don Ranudo.

14. november forsøgte vi at imødekomme medlemmernes ønske om operaforestillinger og udbød Spillemand på Tagryg i Malmø. Arrangementet blev dog ikke gennemført grundet for få tilmeldte hvilket nok skyldes prisen.

7. december var der bogfernisering på Årets bog, Nytaarsaften paa Casino 1873 af Peter Brask.  Det var et flot arrangement på Borups Højskole takket være Multivers. Dette års bog bliver en bog om Riddersalen af mag.art. Birthe Johansen.

Efter opfordringer fra medlemmerne har vi i år allerede nu bestilt billetter til Grønnegården og kender datoen: 7. august ser vi Misantropen med Nicolas Bro i hovedrollen.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

 

3a. Fremlæggelse af årsregnskab

Det omdelte regnskab blev gennemgået af Selskabets kasserer. Regnskabet viste et underskud på 8.607, blandt andet fordi der i 2017 var betalt emballage og porto for både 2016- og 2017-bogen. Det fremgår, at selskabet nu har en egenkapital på 72.634.

Regnskab godkendt af revisor Beate-Louise Bynck Asmussen.

 

3b. Fremlæggelse af budget

Det omdelte budget blev gennemgået af Selskabets kasserer.

Kontingent fastholdes.

 

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Ingen indkomne forslag.

 

5. Valg til bestyrelsen

På valg var Per Lykke og Erik Hvidt. Begge modtog genvalg med applaus. To nye medlemmer vælges ind i bestyrelsen: Hjarn von Zernichow Borberg og Anna Lawaetz blev valgt med applaus.

 

6. Valg af revisor

Den værende revisor, Beate-Louise Bynck Asmussen blev genvalgt.

 

7. Evt.

Et af medlemmerne spørger om det vil være muligt at Selskabet samarbejder med udenlandske foreninger af vores art i fx Sverige og Tyskland og indgår samarbejde om evt. publikationer m.m. Bestyrelsen vil researche på sagen.

Formanden fortæller om bestyrelsens nye tiltag: Vi har talt om teaterrejser i flere år, og nu ser det endelig ud til, at det bliver til virkelighed. Der er udbudt en rejse til Nord-Italien med 5 tilmeldte allerede og 2 mere giver interessetilkendegivelse på generalforsamlingen. Medlemmerne spørger til priserne på teaterbilletter i Italien og formanden lover at holde prisniveauet nede. Susanne Lange tilbyder at holde intro til Aida i Verona og Ali Baba på La Scala. Et medlem spørger hvorfor Piccolo teater i Milano ikke er med.

2020: Formanden omdelte et foreløbigt program til en teaterrejse til passionsspillene i Oberammergau i Syd-Tyskland i 2020. Rejsen ville ydermere inkludere ture til Neuschwanstein, Ludwig II af Bayerns eventyrslot, Český Krumlov-slottets unikke barokkteater i Tjekkiet, samt Markgräfliches Opernhaus og Festspielhaus i Bayreuth. 15 tilstedeværende medlemmer gav interessetilkendegivelse. Det blev foreslået også at besøge Wagner museet.

Bestyrelsen spørger til om der er interesse for en tur rundt til danske teatre. Et medlem foreslår Fredericia Teater, der har en spændende chef, hvilket bestyrelsen tager til efterretning. Bestyrelsen nævner at Rønne og Ystad bliver for dyrt, et medlem foreslår kun at tage til Ystad. Linnea spørger om der er interesse for byvandringer og readings, hvilket der er positiv stemning for.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Efter en lille pause var der artist talk med instruktør Staffan Valdemar Holm, der fortalte om arbejdet med Jeanne d’Arc.

Referat af generalforsamling i Selskabet for Dansk Teaterhistorie

22. feb. 2016Bestyrelsesmedlemmer til stede: Erik Hvidt, Vagn Ohlsen, Linnea Voss,
Alette Scavenius & Mette Tranholm (fraværende Per Lykke)
22 medlemmer til stede. Referent: Mette Tranholm

Som optakt til generalforsamlingen fortalte Kasper Wilton levende om ombygningen af Folketeatret.
1. Valg af dirigent(er)
Bestyrelsen foreslog Anne Ørbæk Jensen og Lilli Jønch, der blev valgt med applaus. Anne Ørbæk Jensen og Lilli Jønch takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden
Dirigenterne gav herefter ordet til formanden. Vi havde en rigtig fin sæsonstart i Grønnegården, en tradition vi fortsætter. Herefter har det været et lidt broget efterår med Madame de Sade forestillingen, der blev aflyst pga. dyre, dårlige pladser, få tilmeldte og fordi forestillingen simpelthen ikke var god. Til gengæld var Multivers’ Dario Fo-arrangement på Betty Nansen Teatret en meget stor oplevelse. Vi havde en drøm om et julearrangement med bogudgivelse, men det måtte desværre droppes grundet manglende finanser. Økonomien er i mellemtiden kommet på plads takket været generøse fonde og bogen udkommer i løbet af foråret.
Dernæst informerede formanden om sæsonens resterende arrangementer: Først dagens Jean de France arrangement og dernæst Melodien der blev væk, der har fået rigtig god omtale. Søndag den 22. maj kl 15 præsenterer vi på Folketeatret et spændende arrangement, hvor Linnea Voss opfører sin Fru Heiberg-monolog, Guldfuglen, www.johanneluiseheiberg.dk der har fået meget flotte anmeldelser. Linnea og Folketeatret har generøst tilbudt at donere Selskabet 30 kr. for hver solgt billet. Umiddelbart i forlængelse af forestillingen uddeler Selskabet for første gang den nyindstiftede pris, Karl Mantzius Prisen, opkaldt efter Selskabets stifter. Prisen går til Ghita Nørby, som efter forestillingen vil samtale med Linnea om deres arbejde med at gestalte Fru Heiberg. Arrangementet rundes af med musik og sang. Vi håber meget at alle medlemmer + naboer, venner, familie og kolleger vil møde talstærkt op til dette ekstraordinære og meget spændende arrangement. Guldfuglen spiller foruden prisuddelingsdagen også den 21., 24. og 25. maj, og også fra disse forestillinger går 30 kr. pr. billet til Selskabet.
Årets bog 2016 er undervejs og kommer til december. Selskabet satser på et mere varieret program i næste sæson med både foredrag og teaterforestillinger.
Formanden afsluttede med at henvise til en række interessante Shakespeare foredrag på Det Kongelige Bibliotek, som medlemmerne kan få gratis adgang til ved at skrive en mail til pace@kb.dk og anmode om billetter – Husk at oplyse at I er medlemmer af Selskabet!
Niels Brunse 29. marts: http://www.kb.dk/da/dia/ord/2016/160329_To_Be_Niels_Brunse.html
Alette Scavenius 18. april: http://www.kb.dk/da/dia/ord/2016/160418_To_Be_Alette_Scavenius.html
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
Herefter var der spørgsmål fra medlemmerne:
Hvorfor er der ikke længere arrangementer på Hofteatret? Formanden svarede at det skyldes, at det er blevet for dyrt for os.
Der blev spurgt til hvornår der kommer udmelding om arrangementet i Grønnegårdsteatret. Vi kommer med dato for arrangementet i maj.
Der var generelt ros af arrangementerne fra medlemmerne.
3a. Fremlæggelse af årsregnskab
Det omdelte regnskab blev gennemgået af Selskabets kasserer. Overskuddet ligger på 30.470 kr. og dermed er foreningens basisøkonomi konsolideret.
Regnskabet blev godkendt med forbehold for revisor Beate-Louise Bynck Asmussens godkendelse.
3b. Fremlæggelse af budget
Det omdelte budget blev gennemgået af Selskabets kasserer.
Kommentarer:
Et medlem påpegede, at vores kontingent virker lavt i forhold til det man får; både arrangementer og en gratis bog. Der var stemning for at hæve kontingentet næste år! Gerne til 300 kr. eller mere. Bestyrelsen vil dog undersøge om et forhøjet kontingent kan betyde tab af medlemmer. Et forslag fra salen gik ud på at opfordre medlemmerne selv at indbetale et gavebeløb udover kontingentet eller at indføre egenbetaling på årets bog. Bestyrelsen tager alle kommentarer op til overvejelse.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Ingen indkomne forslag. Dog diskuteredes det, om foreningen skal indgive protestii mod, at Det Kongelige Teaters Arkiv og Bibliotek nedlægges og overføres til Det Kongelige Bibliotek. Formanden kan ikke udtale sig i sagen grundet sin ansættelse som leder af Dramatisk Bibliotek og det blev besluttet ikke at gå videre med sagen.
5. Valg til bestyrelsen
På valg var Alette Scavenius, Vagn Ohlsen og Mette Tranholm. Alle modtager genvalg. Tre medlemmer af bestyrelsen har vi mistet: Lilo Skaarup, som alt for tidligt afgik ved døden i sommer samt Whitney Byrn og Jan Nielsen, som selv valgte at gå ud. Vi holder bestyrelsens antal på de nuværende 6 medlemmer.
6. Valg af revisor
Den værende revisor, Beate-Louise Bynck Asmussen blev genvalgt.
7. Evt.
Et medlem spurgte om udflugt til Rønne Theater? Formanden fortalte at det blev for dyrt, men at vi vil genoverveje sagen.
Dirigenten takkede for god ro og orden. Efter en lille pause blev ordet givet til arkitekt Jens Bertelsen, der fortalte om ombygningen af Folketeatret og bagefter gik nogle medlemmer ned på Store Scene for at overvære opførelsen af Holbergs Jean de France.

Referat af generalforsamlingen i Selskabet for Dansk Teaterhistorie

den 2. marts 2015 på Folketeatret.Efter en introduktion om Folketeatrets ombygning ved teatrets chef, Kasper Wilton, gik generalforsamlingen i gang.

 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Henrik Borberg, der blev valgt med applaus. HB takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2.  Aflæggelse af årsberetning v/formanden.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden. Årets arrangementer tog til en vis grad udgangspunkt i den medlemsundersøgelse, der blev foretaget sidste år. Med den endnu resterende teatertur til Østre Gasværk, har der været seks arrangementer. Idet Årets bogudgivelse måtte udskydes til 2015.

Der blev traditionelt lagt ud med Grønnegårdsteatrets forestilling, De lystige koner i Windsor. Dernæst fulgte Riddersalens Jubilæumscabaret, som blev introduceret af lektor ved Teatervidenskab, Stig Jarl. KB’s Kulturarvssal lagde hus til Marianne Philipsens foredrag om Fru Heiberg og 1864. Peter Langdal, Betty Nansen Teatrets ene nu afgående chefer, fortalte om arbejdet med forestillingen Mefisto og viste rundt bag scenen. Joen Bille fortæller om sin bog Villa Ibsen efter generalforsamlingen og årets sidste arrangement bliver forestillingen Hjælp søges! På Østre Gasværk, der vil blive introduceret af teaterchef Pia Jette Hansen.

Når næste sæsons teaterprogram er udkommet, vil de valgte arrangementer fremgå af Selskabets hjemmeside.

Allerede nu kan det oplyses, at Rønne Teater til sommer arbejder på en historisk opsætning af Holbergs Jeppe på Bjerget. Det vil være muligt at arrangere en udflugt dertil, som vil inkludere foredrag, middag, overnatning mm. Der vil komme nærmere information herom senere.

Årets Bog 2014 måtte desværre udskydes. I stedet fik Selskabets medlemmer Alette Scavenius værk om landets mange kendte og mindre kendte teaterbygninger, Magiens Huse.

Men arbejdet med den udskudte publikation går planmæssigt frem. Det bliver en antologi med temaet Hvad skal vi med teaterhistorien? og med bidrag af teaterfolk og -forskere som Peter Langdal, Stine Ekblad, Bent Holm, Staffan Valdemar Holm, Kasper Holten, Lars Juhl, Anne Middelboe Christensen, Ole Nørlyng m. fl. Bogen vil blive præsenteret i forbindelse med et julearrangement.

Afslutningsvis pointeredes det, at kommunikationen til medlemmerne går via e-mail og de, der ikke allerede har oplyst en e-mailadresse bør gøre det.

Medlemkort udgår, da det ikke skal vises på Teatermuseet mere, der nævner man blot sit navn og medlemskab af Selskabet.

Formandens beretning blev godkendt med applaus

 

3.  Fremlæggelse af årsregnskab.

Det omdelte regnskab blev gennemgået af Selskabets kasserer. Som det fremgår af regnskabet havde udsendelsen af Magiens Huse været en betydelig udgift. Enkelte bøger var kommet retur og man opfordrer derfor de, der ikke har modtaget bogen til at kontakte Selskabet.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt med applaus.

 

4.  Fremlæggelse af budget.

Derefter gennemgik kassereren det ligeledes omdelte budget, der blev godkendt uden spørgsmål.

 

5.  Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

Der var ingen forslag indkommet

 

6.  Valg til bestyrelsen.

På valg var Viben Bech og Whitney Byrn. VB ønskede ikke genvalg. Formanden takkede hende for de mange år i bestyrelsen. Og i stedet foreslog bestyrelsen skuespilleren Linnea Voss, der kort præsenterede sig selv. Hun blev valgt med applaus. WB ønskede heller ikke genvalg, og man enedes om at holde bestyrelsen på de nu otte medlemmer.

 

7.  Valg af revisor.

Den værende revisor, Beate-Louise Bynck Asmussen blev genvalgt.

 

8. evt.

Der var intet til dette punkt.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Efter en lille pause blev ordet givet til skuespiller, instruktør og forfatter Joen Bille, der levende fortalte om sine rødder i den Ibsenske og den Bjørnsonske familie.

 

 

Viben Bech

Referat af generalforsamlingen i Selskabet for Dansk Teaterhistorie

den 24. februar 2014 på Folketeatret i Café Snoreloftet.
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Susanne Lange, der blev valgt med applaus. Viben Bech er fast  referent. SL takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling.
Referatet ligger på hjemmesiden www.teaterhistoriskselskab.dk. Og vil for eftertiden også  blive udsendt med indkaldelsen. Referatet blev godkendt.

3. Formandens beretning, samt godkendelse af formandens beretning.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden: Der har i 2013, med overgangen til en ny  bestyrelse og ændrede forretningsgange, været et par børnesygdomme mht. etablering af ny  hjemmeside og e-mailadresse. Begge dele fungerer nu efter hensigten. Der blev lagt fokus  på  at arrangere fælles teaterture, med tilknyttede artist talks enten før eller efter  forestillingen. Således fortalte Martin Tulinius om “Processen” på Republique og Christian  Lollike om “All my dreams come true” på CaféTeatret. Sommerens teatertur bød på  “Fruentimmerskolen” i Grønnegårds Teatret, med spisning i Odd Fellow Palæet gårdhave.  En succes, som vi påtænker at gøre til en tradition. Efteråret bød endvidere på udgivelsen  af Bent Holms spændende bog “Holberg på tværs”. Her fortalte forfatteren engageret om  værket. Bogen er ved at blive tilsendt de medlemmer, der ikke kunne deltage i dette  arrangement. En herlig aften fik vi også i Skuespilhuset, hvor Erik Aschengreen fortalte  medrivende om balletten, inden vi overværede “242 år i trikot”. Her i januar gik turen endnu  engang til Republique, hvor vi oplevede en aften i dukkernes magiske univers: “Peer Gynt”  og efterfølgende fortalte instruktøren Rolf Heim om fortolkningsarbejdet. Den nære fremtid  byder på endnu to forestillinger: “Krøyers yderste nat”, med en introduktion ved  kunsthistorikeren Bente Scavenius, og “Tigerhjerte svøbt i kvindehud” med introduktion ved  forfatteren og oversætteren Niels Brunse ( Vi henviser til Selskabets hjemmeside).
Interessen for disse arrangementer har været  lidt svingende, men positiv. Desværre har ikke  alle tilmeldte deltaget i hele arrangementet. Det er et problem, man i bestyrelsen vil prøve, at  tage højde for, ved næste sæsons planlægning.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.  Der kom herefter en del gode  kommentare fra de fremmødte medlemmer til spørgsmålet om foreningens liv & virke,  formål og arrangementer. Så snart teatrenes nye sæsnonplaner foreligger vil bestyrelsen  gå i  gang med at planlægge nye teaterture og blande denne type tilbud med rene  foredragsaftener o.lign.
Afsluttende kundgjorde formanden, at man fra denne sæson ikke længere udsender  postbesørgede meddelselser, men udelukkende benytter sig af e-mail, hjemmesiden og  facebook. De enkelte problemer, der i den forbindelse måtte opstå, må man søge at løse hen  ad vejen.

4. Kassererens beretning, samt godkendelse af kassererens beretning.
Regnskabet blev omdelt og kassereren gennemgik de forskellige poster samt budgettet for  2014. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt med applaus. (Regnskabet  kan ses på hjemmesiden)

5. Valg af ny bestyrelse.
På valg var Erik Hvidt, Jan Nielsen og Per Lykke, der alle ønsker genvalg og blev valgt med  applaus.

6.  Valg af revisor.
Den værende revisor, Beate-Louise Bynck Asmussen blev genvalgt.

7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen ønsker at hæve kontingentet fra næste år med 50 kr, (fra 225 kr. til 275 kr.) for  almindelige medlemmer, Omkostningerne til bogudgivelser og det højere antal  arrangementer øger udgiftsniveauet . Stigningen blev godkendt.

8. Evt/indkomne sager.
Der var ingen indkomne sager. Under evt. blev det foreslået af et medlem, at man istedet for  ‘studerende’ brugte betegnelsen ‘uddannelsessøgende’. Bestyrelsen vil overvejde dette.

Dirigenten takkede for god ro og orden; og efter en pause blev der blændet op for dejlige billeder af forskellige provinsteatre, medens teaterhistorikeren, leder af Dramatisk Bibliotek, Alette Scavenius fortalte om de dramatiske selskaber, som hun bl.a. beskriver i sin nye bog, “Magiens Huse – danske teatre gennem 300 år”

/Viben Bech

Referat af generalforsamlingen i Selskabet for Dansk Teaterhistorie,den 24. februar 2014 på Folketeatret i Café Snoreloftet.1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Susanne Lange, der blev valgt med applaus. Viben Bech er fast  referent. SL takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling.
Referatet ligger på hjemmesiden www.teaterhistoriskselskab.dk. Og vil for eftertiden også  blive udsendt med indkaldelsen. Referatet blev godkendt.

3. Formandens beretning, samt godkendelse af formandens beretning.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden: Der har i 2013, med overgangen til en ny  bestyrelse og ændrede forretningsgange, været et par børnesygdomme mht. etablering af ny  hjemmeside og e-mailadresse. Begge dele fungerer nu efter hensigten. Der blev lagt fokus  på  at arrangere fælles teaterture, med tilknyttede artist talks enten før eller efter  forestillingen. Således fortalte Martin Tulinius om “Processen” på Republique og Christian  Lollike om “All my dreams come true” på CaféTeatret. Sommerens teatertur bød på  “Fruentimmerskolen” i Grønnegårds Teatret, med spisning i Odd Fellow Palæet gårdhave.  En succes, som vi påtænker at gøre til en tradition. Efteråret bød endvidere på udgivelsen  af Bent Holms spændende bog “Holberg på tværs”. Her fortalte forfatteren engageret om  værket. Bogen er ved at blive tilsendt de medlemmer, der ikke kunne deltage i dette  arrangement. En herlig aften fik vi også i Skuespilhuset, hvor Erik Aschengreen fortalte  medrivende om balletten, inden vi overværede “242 år i trikot”. Her i januar gik turen endnu  engang til Republique, hvor vi oplevede en aften i dukkernes magiske univers: “Peer Gynt”  og efterfølgende fortalte instruktøren Rolf Heim om fortolkningsarbejdet. Den nære fremtid  byder på endnu to forestillinger: “Krøyers yderste nat”, med en introduktion ved  kunsthistorikeren Bente Scavenius, og “Tigerhjerte svøbt i kvindehud” med introduktion ved  forfatteren og oversætteren Niels Brunse ( Vi henviser til Selskabets hjemmeside).
Interessen for disse arrangementer har været  lidt svingende, men positiv. Desværre har ikke  alle tilmeldte deltaget i hele arrangementet. Det er et problem, man i bestyrelsen vil prøve, at  tage højde for, ved næste sæsons planlægning.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.  Der kom herefter en del gode  kommentare fra de fremmødte medlemmer til spørgsmålet om foreningens liv & virke,  formål og arrangementer. Så snart teatrenes nye sæsnonplaner foreligger vil bestyrelsen  gå i  gang med at planlægge nye teaterture og blande denne type tilbud med rene  foredragsaftener o.lign.
Afsluttende kundgjorde formanden, at man fra denne sæson ikke længere udsender  postbesørgede meddelselser, men udelukkende benytter sig af e-mail, hjemmesiden og  facebook. De enkelte problemer, der i den forbindelse måtte opstå, må man søge at løse hen  ad vejen.

4. Kassererens beretning, samt godkendelse af kassererens beretning.
Regnskabet blev omdelt og kassereren gennemgik de forskellige poster samt budgettet for  2014. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt med applaus. (Regnskabet  kan ses på hjemmesiden)

5. Valg af ny bestyrelse.
På valg var Erik Hvidt, Jan Nielsen og Per Lykke, der alle ønsker genvalg og blev valgt med  applaus.

6.  Valg af revisor.
Den værende revisor, Beate-Louise Bynck Asmussen blev genvalgt.

7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen ønsker at hæve kontingentet fra næste år med 50 kr, (fra 225 kr. til 275 kr.) for  almindelige medlemmer, Omkostningerne til bogudgivelser og det højere antal  arrangementer øger udgiftsniveauet . Stigningen blev godkendt.

8. Evt/indkomne sager.
Der var ingen indkomne sager. Under evt. blev det foreslået af et medlem, at man istedet for  ‘studerende’ brugte betegnelsen ‘uddannelsessøgende’. Bestyrelsen vil overvejde dette.

Dirigenten takkede for god ro og orden; og efter en pause blev der blændet op for dejlige billeder af forskellige provinsteatre, medens teaterhistorikeren, leder af Dramatisk Bibliotek, Alette Scavenius fortalte om de dramatiske selskaber, som hun bl.a. beskriver i sin nye bog, “Magiens Huse – danske teatre gennem 300 år”

/Viben Bech

Referat af generalforsamlingen i Selskabet for Dansk Teaterhistorie

den 20. marts 2013 på Revymuseet.

 

1.                   Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Jan Nielsen, der blev valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter ordet blev givet til formanden.

 

2.                   Aflæggelse af årsberetning:

2012 blev et aktivt år med hele seks (syv) arrangementer. To af dem i forbindelse med de  bogudgivelser, som Selskabet har stået bag: i april på Folketeatrets Snoreloftet, hvor ”Aabenbaringens Sted. Svend Borbergs teaterkritik i udvalg” ved Per Lykke blev lanceret med spændende foredrag og oplæsning.  Og i november på Revymuseet præsenterede universitetslektor Michael Eigtved sin bog om ”Scala – Den spektakulære storbyrevy” i anledning af 100-året for revytemplet Scalas åbning. Med bogen følger to cd’er med originaloptagelser fra Scala.

Herudover inviterede Preben Harris  i september Selskabets medlemmer i Snoreloftet på Folketeatret, hvor han præsenterede sin erindringsbog, ”Min søn gøgler – sørgeligt!”

Ved generalforsamlingen i maj fortalte teateranmelderen Me Lund om arbejdet med sin bog, ”Jørgen Reenberg. Menneske og skuespiller”. Og i august holdt dramaturgen Mette Borg et fascinerende foredrag om ”Skuespillerens fantastiske historie”.

Det har været bestyrelsens ønske at give medlemmerne mulighed for et par teaterture til det moderne teater, hvor de samtidig kan møde nogle at teatrets kunstnere: Første tur gik i oktober til Caféteatret, hvor Christian Lollike fortalte om tilblivelsen og meningen med ”Manifest 2083”. (Anden tur gik i marts 2013 til Republique’s opsætning af Kafkas ”Processen”, hvor Martin Tulinius efterfølgende fortalte om sit arbejde med forestillingen.) Det har været god deltagelse til begge disse nye arrangementstiltag.

Til slut kan jeg oplyse, at jeg efter knap tre år i formandssædet har besluttet at trække mig fra formandsposten, men forsætter i bestyrelsen. Jeg blev formand ”på afbud”, fordi Klaus Neiiendam døde. Selskabet stod overfor sit 100 års jubilæum, så der var en opgave at løfte. Men i forbindelse med at jeg har besluttet at fratræde min stilling her på Revymuseet i løbet af efteråret, finder jeg det rigtigst at vige pladsen, så Selskabet også fremover kan få en formand, der har en fast forankring på en fagrelevant institution. I bestyrelsen har vi diskuteret mulighederne, og den ”gamle” bestyrelse vil derfor indstille til den ”nye” bestyrelse, at Alette Scavenius fra Det Kongelige Bibliotek bliver ny formand.

 

3.                   Nye tiltag:

Her fik Alette Scavenius ordet. Det vil forsat være Selskabets hovedformål at udbrede kendskabet til dansk teater og dets historie. Men mødet mellem kunstnere og publikum omkring en konkret forestilling er tillige en spændende måde, at formidle forståelsen for teatret i en bredere sammenhæng; det vidnede i to  førnævnte teaterarrangementer om, og man vil i bestyrelsen forsøge at  udvikle dette tiltag. Men også understrege, at det ikke har til formål  at skaffe medlemmerne billige teaterbilletter, der er tale om et hele arrangementer.

Der vil i lighed med 2012/13 blive lavet en ny brochure, som kan være med til at udvide kendskabet til Selskabets virke, ligesom man vil udbygge hjemmesiden og fortsat være at finde på Facebook. Det er vigtigt at få flere medlemmer, det fremmer aktiviteterne og sikre at det 102 gamle Selskab kan være leveringsdygtigt mange år frem.

 

4.                   Fremlæggelse af årsregnskab, inklusive budget:

Henrik Borberg uddelte og fremlagde årsregnskab og budget. Der var en lille stigning i medlemstallet. Årets publikation vil blive ”Holberg på tværs” af Bent Holm og udkomme i efteråret. Der var ingen spørgsmål til regnskab og budget, som blev godkendt.

 

5.                   Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne:

Der var et enkelt spørgsmål fra Bent Johansen, som foreslog, at man fik teaterdirektører fra

hele landet til at sende repertoirelister til Selskabets hjemmeside. Forslaget vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde. Derudover var der ikke indkommet nogle forslag.

 

6.                   Valg af bestyrelsen:

Der var tre bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Derfor blev Vagn Ohlsen, Lilo Skaarup og Mette Risgård Tranholm bragt i forslag som nyvalgte til bestyrelsen. Alle blev valgt med applaus. Det samme blev Alette Scavenius, der var på genvalg.

 

7.                   Valg af revisor:

Den værende revisor Beate-Louise Asmussen blev genvalgt.

 

8.                   Eventuelt:

Alette Scavenius fik ordet og takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, Steffen Gliese og Stig Jarl, den afgående formand, Erik Hvidt og ikke mindste Selskabet mangeårige kasserer, Henrik Borberg, der ligeledes havde besluttet sig for at trække sig tilbage.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og efter en pause blev der budt velkommen til skuespilleren Linnea Voss, der meget fascinerende fortalte om sit arbejde med Johanne Luise Heiberg og opsætningen af sit eget stykke ”Guldfuglen”. Det kan i øvrigt opleves på Hofteatret 17., 18. og 19. april.

 

/Viben Bech

 

 

Efter generalforsamlingen mødtes den nye bestyrelse og konstituerede sig med Alette Scavenius som formand, Per Lykke som næstformand, Vagn Ohlsen som kasserer og Viben Bech som sekretær. Desuden enedes man om at fordele følgende opgaver:

Medlemsforvaltning – Jan Nielsen

Hjemmeside udvalg – Per Lykke og Whitney Byrn (oplæg til næste bestyrelsesmøde)

Arrangementsudvalg – Alette Scavenius, Mette Risgård Tranholm, Lilo Skaarup og Viben Bech (oplæg til næste bestyrelsesmøde)

Facebook og nyhedsbrev – Alette Scavenius

Bogudvalg – ankermand  Per Lykke

Applaus vil stadig blive udsendt til nye medlemmer af Multivers

 

Næste bestyrelsesmøde bliver 24. april 2013 kl. 18.30 og afholdes hos Alette Scavenius, Larslejsstræde 15.

 

/Viben Bech

Referat af generalforsamlingen i Selskabet for Dansk Teaterhistorie

den 20. maj 2012 på Revymuseet.

 

Efter et spændende foredrag ved Me Lund, der fortalte om tilblivelsen af sin bog …men voksen blev jeg aldrig. Jørgen Reenberg. Menneske og skuespille. udkommet april 2012 afholdt man den ordinære Generalforsamling:

 

1.                   Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Inge Nørballe, der blev valgt med applaus. Hun takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2.                   Aflæggelse af årsberetning:

Der blev i 2011 afholdt fire medlemsarrangementer: Ved generalforsamlingen i marts fortalte Preben Harris om sine erfaringer gennem 50 år som skuespiller, teaterdirektør og iscenesætter. I september vistes en portrætfilm lavet af bl.a. Selskabets næstformand, Per Lykke, om den 95-årige skuespillerinde Vera Gebuhr, der selv var til stede ved arrangementet. En lille stjernestund!  16. oktober blev Selskabets 100-års jubilæum afholdt i Teatermuseet i Hofteatret. Viben Bech havde i samarbejde med Ida Poulsen og Christian Tom-Petersen, Teatermuseet, arrangeret en fin lille udstilling om Selskabets grundlæggelse og første tid, Per Lykke præsenterede jubilæumsbogen ”Applaus” med vægtige bidrag af en række teaterhistorikere og skuespilleren Jon Bille læste vittigt og meget engageret afsnit op af Herman Bangs erindringer ”Ti år”, hvorefter arrangementet afsluttedes med et glas vin. Årets sidste arrangement fandt sted i Den sorte Diamant, hvor bladtegneren og illustratoren Claus Seidel viste om i  arkivet for Museet for Dansk Bladtegning.

 

3.                   Nye tiltag:

Formanden orienterede om, at man forsøgsvis var ved at etablere nogle aftaler med teatrene, således at det er muligt for Selskabets medlemmer at erhverve billetter til skuespil-forpremierer. I første omgang har Folketeatrets stationære scene i Nørregade stillet sig positiv. Der vil således tilgå formanden et tilbud, som videresendes pr. e-mail til de medlemmer, der kan modtage en sådan, hvorefter man selv kontakter teatrets billetkontor med et kodeord. Man vil prøve at finde en løsning mht. teatrets anden scene på Hvidkildevej.

Det Kongelige Teater har sit eget system, som er tilgængeligt for alle.

Kasseren orienterede om kontingent-opkrævning via PBS eller netbank og om et evt. 3-årigt årskort til erstatning for giro-kvitteringen.

 

4.                   Fremlæggelse af årsregnskab, inklusive budget:

Henrik Borberg uddelte og fremlagde årsregnskab og budget. Begge dele blev godkendt.

 

5.                   Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne:

Der var ikke indkommet nogle forslag

 

6.                   Valg af bestyrelsen:

På valg var Viben Bech, Henrik Borberg og Whitney Byrn, der alle ønskede genvalg og blev valgt med applaus. Som nyt medlem valgtes Alette Scavenius ligeledes med applaus.

 

 

7.                   Valg af revisor:

Den værende revisor Beate-Louise Asmussen blev genvalgt.

 

8.                   Eventuelt

formanden mindede om Selskabets næste arrangement, 30. august med Mette Borg og ønskede god sommer

 

dirigenten takkede for god ro og orden!

 

 

 

 

 

 

Efter mødet mødtes bestyrelsen og konstituerede sig med Erik Hvidt som formand, Per Lykke som næstformand, Henrik Borberg som kasserer og Viben Bech som sekretær.

Man enedes om at holde kontakt vedr. udfærdigelse af flyer og arrangementer.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med arrangementet 30. august 2012 kl. 19.00 på Revymuseet

 

   /Viben Bech

Referat af generalforsamlingen i Selskabet for Dansk Teaterhistorie

den 31. marts 2011 på Revymuseet.

 

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Jan Nielsen, som blev valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter han gav ordet til Selskabets nye formand, Erik Hvidt.

 

2.  Aflæggelse af årsberetning:

Selskabets mangeårige og entusiastiske formand, Klaus Neiiendam døde 16. august 2010. Hans farfar, Robert Neiiendam var medstifter af Selskabet for Dansk Teaterhistorie samt Teatermuseet og Klaus var derfor nærmest identisk med teaterhistorien. Man kunne have undt ham at være med ved den forestående fejring af  Selskabets 100-års-jubilæum. En festlighed han lagde megen vægt på skulle markeres med manér. Det vil bestyrelsen bestræbe sig på at gøre. Samtidig må man se på Selskabet i fremtidens perspektiv. Bestyrelsen arbejder målrettet for at få et godt og konstruktivt samarbejde med den nye leder på Teatermuseet. Man ønsker at inddrage teatervidenskab på Københavns Universitet og i det hele taget samle de grupper af teaterentusiaster, som findes rundt omkring, for at skabe en fælles platform for fordybelse i teaterhistorien, men samtidig med et afsæt i det aktuelle teater.

Der var i 2010 blevet afholdt tre medlemsarrangementer:  16. marts ”Mød Lars Mikkelsen” i en samtale med Mette Borg. Ved Generalforsamlingen 21. april causerede Steen A. Cold om ”Teater til tiden” og 23. november fortalte Bent Holm om ”Tyrk kan tæmmes” årets bog, der blev udsendt i efteråret. Årsberetningen blev modtaget med applaus.

Planer for 100-års jubilæet: Festen afholdes søndag den 16. oktober i Teatermuseet i Hofteatret. Der bliver tale om et eftermiddagsarrangement. I festligholdelsen vil indgå et godt 50 minutters program med indslag af dansk teater, ballet og opera. En lille udstilling vil fortælle om Selskabet og Teatermuseets første dage. Efterfølgende reception. Man regner med en favørbilletpris for Selskabets medlemmer. Herudover vil der blive udgivet et festskrift.

 

3.  Fremlæggelse af årsregnskab, inklusive budget:

Henrik Borberg uddelte og fremlagde årsregnskab og budget. Begge dele blev godkendt med applaus.

 

4.  Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne:

Der var indkommet et forslag vedrørende indbetaling af kontingent via Netbank og de deraf følgende problemer med kvitteringen, som giver adgang til Teatermuseet. Forslaget vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde og en løsning fundet.

 

5.  Valg til bestyrelsen:

På valg var: Erik Hvidt, Per Lykke og Jan Nielsen. Alle ønskede genvalg og blev valgt med applaus. Stig Jarl blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem ligeledes med applaus.

 

6.  Valg af revisor:

Den værende revisor, Beate-Louise Asmussen, blev genvalgt.

 

7.  Eventuelt:

Der blev rejst et spørgsmål af Hans Jacobsen vedrørende Klaus Neiiendams tidligere given udtryk for bekymring mht. Teatermuseets fremtid samt brugen af Hofteatret og om det var noget Selskabet ville følge op på. Formanden gjorde klart, at Selskabet hverken kan eller vil blande sig i Teatermuseets indre dispositioner, men at man naturligvis med  stor interesse følger de igangværende forhandlinger vedrørende museets fremtid, især måske mht. de museale samlinger.

 

 

 

 

Efter mødet mødtes bestyrelsen og konstituerede sig med Erik Hvidt som formand, Per Lykke som næstformand, Henrik Borberg som kasserer og Viben Bech som sekretær, samt Jan Nielsen med ansvar for det praktiske ved møderne.

 

/Viben Bech

Scroll to top