TIDEN SELV I UDTOG OG KORT BEGREB

Klaus Neiiendam: Tiden selv i udtog og kort begreb sammenfatter antikkens teaterhistorie i hovedtræk fra oprindelsen 534 f.Kr. til det østromerske riges undergang ved erobringen af Constantinopel 1453 e.Kr. Hovedvægten er lagt på den sceniske fremstilling af de skuespil, der ikke alene betød noget for samtiden, men som også var væsentlige i eftertiden.Oversigten omfatter syv kapitler : Den græske tragedies oprindelse, Tragikerne, Den græske skueplads, Den ældre attiske komedie, Den nye attiske komedie, Teatret i Rom og Teatret i senromersk tid.

Udgivet 2009

Scroll to top